ΣΟΥΓΙΑΣ ALBAINOX, GREY, 19461GR1001

18.50 

ΣΟΥΓΙΑΣ ALBAINOX, GREY, 19461GR1001 

Authors’ rights
Designed in Spain
Brand: ALBAINOX
Handle: Aluminium
Blade: Stainless steel
Blade size: 8.1 cm
Includes:
-Windows puncher
-Seat belt cutter
Nylon pouch

Κατηγορία:
Κατασκευαστής:ALBAINOX
Brands
Περιγραφή
Κωδικός προϊόντος: 9020081097
Εναλλακτικός κωδικός: 19461GR1001
Barcode: 8435119832518
Brand: ALBAINOX
Πολιτική Επιστροφών
  1. Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του discountstore.gr
  2. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  η τηλεφωνικα προς το discountstore.gr
  3. Ο πελάτης οφείλει να δηλώνει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το discountstore.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το discountstore.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία εικοσι (20)  ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).