ΣΟΥΓΙΑΣ K25, Black Pocket Knife, Blade 5 cm

13.50 

ΣΟΥΓΙΑΣ K25, Black Pocket Knife . Blade 5 cm, 18644

Σουγιάς μικρού μεγέθους

Μήκος λάμας:       5cm
Μήκος λαβής:       7,5cm
Συνολικό μήκος:   12,5cm
Πάχος λάμας:        2,60cm
Βάρος:                   65g
Τύπος Ατσαλιού:  7Cr13Mov
Φινίρισμα:             Μαύρο

Κατηγορία:
Κατασκευαστής:K25
Brands
Περιγραφή
Κωδικός προϊόντος: 9020081321
Εναλλακτικός κωδικός: 18644
Barcode: 8435119941746
Brand: K25
Πολιτική Επιστροφών
  1. Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του discountstore.gr
  2. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  η τηλεφωνικα προς το discountstore.gr
  3. Ο πελάτης οφείλει να δηλώνει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το discountstore.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το discountstore.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία εικοσι (20)  ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).