Εξαντλήθηκε

Μπαταρίες Maxell A10/ DA10

2.30 

Εξαντλημένο

Κατηγορία:
Κατασκευαστής:Maxell
Brands
Περιγραφή

Περιγραφή

TIMH WEB!!!!

xημική σύσταση=Zinc Air

Voltage=1,45v

Τεμάχια συσκευασίας=6

Σύνηθες εφαρμογή σε=Ακουστικά βαρηκοΐας

Αντιστοιχία με μεγέθη=AZ10DP8, N406, A10, DA10

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι η δυνατή απόδοση, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής καθώς και ότι είναι κατασκευασμένες με τις τελευταίες τεχνολογίες

Πολιτική Επιστροφών
  1. Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του discountstore.gr
  2. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  η τηλεφωνικα προς το discountstore.gr
  3. Ο πελάτης οφείλει να δηλώνει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το discountstore.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το discountstore.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία εικοσι (20)  ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).