Σουγιάς K25, Pocket knife, Tungsten glass breaker 18749

25.00 

Επιχειρησιακός σουγιάς με θήκη, λαβή αλουμινίου και ασφάλεια με διακόπτη στα πλάγια.
Μύτη θραύσης κρυστάλλων
Κόφτης ζώνης αυτοκινήτου

Σουγιάς K25, Pocket knife, Tungsten glass breaker, 18749

Κατηγορία:
Κατασκευαστής:K25
Brands
Περιγραφή
Πάχος λάμας, mm
Brand
Μήκος λάμας, mm
Ολικό Μήκος, mm
Μήκος λαβής, mm
Βάρος, g
Ποιότητα Μετάλλου
Θήκη
Πολιτική Επιστροφών
  1. Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του discountstore.gr
  2. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  η τηλεφωνικα προς το discountstore.gr
  3. Ο πελάτης οφείλει να δηλώνει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το discountstore.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το discountstore.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία εικοσι (20)  ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).