ΚΑΛΩΔΙΟ HOCO “X20 Flash” charging data sync Micro USB 1m.

2.00 

Περιγραφή

Περιγραφή

1. Μήκος / βάρος: 1m / 24g, 2m / 40g, 3m / 56g.
2. Εξωτερική επικάλυψη: PVC.
3. Συνδετήρας: TPE.
4. Καλώδιο πυρήνα: καλώδια χαλκού μήκους 1,02m
5. Υποστήριξη φόρτισης και μετάδοσης δεδομένων, ονομαστικό ρεύμα: 2.0A.

Πολιτική Επιστροφών
  1. Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του discountstore.gr
  2. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  η τηλεφωνικα προς το discountstore.gr
  3. Ο πελάτης οφείλει να δηλώνει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το discountstore.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το discountstore.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία εικοσι (20)  ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).