Εξαντλήθηκε

Samsung INR18650-13Q 1300mAh – 15A

2.00 

Εξαντλημένο

Κατηγορία:
Κατασκευαστής:Samsung
Brands
Περιγραφή

Περιγραφή

Ονομαστική χωρητικότητα: 1300mAh

Ελάχιστη χωρητικότητα: 1250mAh

Τάση φόρτισης: 4,2 ± 0,05V

Ονομαστική τάση: 3.6V

Μέθοδος φόρτισης: CC-CV

Ρεύμα φόρτισης: τυπική φόρτιση: 0,91Α

Μέγιστη. ρεύμα φόρτισης: 4Α (Περιβάλλον 25 ° C)

Μέγιστη. συνεχές ρεύμα εκφόρτισης: 15A (Περιβάλλον 25 ° C)

Μέγιστη. ρεύμα εκκένωσης παλμού: 30Α για 1 δευτερόλεπτο

Τάση αποκοπής εκφόρτισης: 2.5V

Διάρκεια ζωής: 600 κύκλοι έως 60% με φόρτιση 1,3Α και εκφόρτιση 10Α.

Διάρκεια ζωής: 350 κύκλοι έως 60% με φόρτιση 1,3Α και εκφόρτιση 15Α.

Πολιτική Επιστροφών
  1. Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του discountstore.gr
  2. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  η τηλεφωνικα προς το discountstore.gr
  3. Ο πελάτης οφείλει να δηλώνει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το discountstore.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το discountstore.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία εικοσι (20)  ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).