ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ T207

4.80 

Κατηγορία:
Κατασκευαστής:GP
Brands
Περιγραφή

Περιγραφή

GP Model

Configuration=3NH-AAA550BMU

Electrochemical System=Nickel-Metal Hydrid

Capacity=550MAH

Nominal Voltage=3,6V

Battery Replaced=GP T207

Panasonic:KX-A332, KX-A332CE, KX-A332CE-B, KX-TC1210, KX-TC1220, KX-TC1230

Samsung:SP-R5050, SP-R5060

Sharp:UX-CC500, UX-CD600, UX-CL220, UX-K01, UX-K02

Replaces original batteries: 55aaah3bmu, 30AAAK3BMJ, BKBNB 10109/1R1A, GP60AAAH3BMS, HHR-BT, P-P102P, P-P102T, T206, T207, UX-BA01

Πολιτική Επιστροφών
  1. Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του discountstore.gr
  2. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)  η τηλεφωνικα προς το discountstore.gr
  3. Ο πελάτης οφείλει να δηλώνει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
  4. Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το discountstore.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το discountstore.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία εικοσι (20)  ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).